Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.darkswan-boutique.gr (στο εξής «darkswan-boutique.gr» ή «Δικτυακός Τόπος») αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ της ατομικής επιχείρησης «Ελένη Μπονέλη»  (στο εξής «Επιχείρηση»), που εδρεύει στον Χολαργό Αττικής, επί της Ασπασίας 72-74.
Η Επιχείρηση προσφέρει τις υπηρεσίες του darkswan-boutique.gr με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «χρήστης», «πελάτης» ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους. Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Επιχείρηση και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.  Για το λόγο αυτο, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Όρους και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

  1.            ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ

1.1          Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται δωρεάν. Μπορείτε αν θέλετε, να επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο, να περιηγηθείτε σε αυτόν, να αναζητήσετε προϊόντα και να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες και χωρίς εγγραφή ή χρέωση.

1.2          Για την αγορά όμως οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα darkswan-boutique.gr απαιτείται η εγγραφή σας, ως πελάτη μέσω της φόρμας δημιουργίας λογαριασμού. Κατά την εγγραφή θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο, την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση και ένα κωδικό πρόσβασης (password).

1.3          Πρέπει να είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών για να αποδεχτείτε έγκυρα τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης τα πρόσωπα που εγγράφονται ως πελάτες στο Δικτυακό Τόπο και προβαίνουν σε παραγγελίες μέσω αυτού θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Η εγγραφή σας και η υποβολή παραγγελίας στο darkswan-boutique.gr αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης προς την Επιχείρηση. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι κάποιος εγγεγραμμένος πελάτης είναι ανήλικος, ο λογαριασμός του θα διαγράφεται χωρίς προειδοποίηση.

  1.            ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

2.1          Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει για την πραγματοποίηση αγορών μέσω του  darkswan-boutique.gr. Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης της εγγραφής σας / Η πρώτη σύνδεσή σας με τον κωδικό που δηλώσατε χρησιμεύει ως επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

2.2          Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλετε να φροντίζετε την διασφάλιση του κωδικού προσβασής σας (password) και την τυπική έξοδό σας από τον Δικτυακό Τόπο (logout). Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Το darkswan-boutique.gr και η Επιχείρηση δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Το darkswan-boutique.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση κάποιου από τους παρόντες Όρους.

2.3          Εάν κάποιος πελάτης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση info@darkswan-boutique.gr.

  1.            ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1          Κατά την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο www.darkswan-boutique.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, σας ζητείται να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, και επιπλέον για τους επαγγελματίες ΑΦΜ και ΔΟΥ για σκοπούς τιμολόγησης). Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είναι αποκλειστικά και μόνο η διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας (τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων, αποστολή ενημερωτικού υλικού κλπ), δηλαδή η εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο μας τα παρέχετε.

3.2          Η Επιχείρηση κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του Δικτυακού Τόπου. Η Επιχείρηση τηρεί το σχετικό Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών και των εγγεγραμμένων χρηστών της, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τα δεδομένα σας τηρούνται σε εξυπηρετητή εντός Ελλάδας και διαγράφονται οποτεδήποτε το επιθυμείτε, εάν επιλέξετε την διαγραφή (unsubscribe) σας. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά το παρόν άρθρο τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

3.3          H Επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση, κοινοποίηση σε τρίτους ή δημοσίευση των στοιχείων των χρηστών του darkswan-boutique.gr. Πρόσβαση σε αυτά μπορεί να έχουν μόνο οι συνεργάτες της Επιχείρησης, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας με την Επιχείρηση ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των δεδομένων αυτών. Επιπλέον, τα τηρούμενα στοιχεία του Αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

3.4          Ενημερωτικά δελτία: Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ούτε θα διαβιβαστεί σε τρίτους αποδέκτες. Ενημερωτικά δελτία (newsletters) θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως πελάτης του Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που θα λαμβάνετε, θα σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του (unsubscribe).

3.5          Κάθε πελάτης ή εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία τους, όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@darkswan-boutique.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

3.6          Χρήση Cookies. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον Δικτυακό της Τόπο. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Λειτουργούν ως ένα είδος «μνήμης» της συσκευής και των προτιμήσεών σας και με αυτόν τον τρόπο καθιστούν την πλοήγηση στο Δικτυακό Τόπο ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις τεχνικές ρυθμίσεις σας και προβάλλοντάς σας πληροφορίες που πιθανώς σας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας). Επιπλέον, στο darkswan-boutique.gr χρησιμοποιούμε και cookies στόχευσης και διαφήμισης μέσω google και facebook, για την χρήση των οποίων ζητάμε την συναίνεσή σας κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο. Τα cookies αυτά δεν εμποδίζουν την πλοήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο σε περίπτωση που αρνηθείτε την λειτουργία τους. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την χρήση και λειτουργία των cookies αυτών των τρίτων μερών και θα πρέπει να ενημερώνεστε για την χρήση τους από τις ιστοσελίδες των τρίτων μερών. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των cookies σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, ή να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies ή να την απαγορεύετε τελείως.

  1.            ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1          Ο Δικτυακός Τόπος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

4.2          Η Επιχείρηση διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, άρθρων στην κατηγορία “blog”, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου) στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν ανήκουν ήδη σε τρίτα πρόσωπα. Μέρος του περιεχομένου του darkswan-boutique.gr και ειδικά οι εικόνες ή τα κείμενα που συνοδεύουν τα πωλούμενα προϊόντα, μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τα χρησιμοποιεί η Επιχείρηση. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, επαναδημοσίευση με ή χωρίς αναφορά στον Δικτυακό Τόπο και με οποιονδήποτε τρόπο, του πάσης φύσεως περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, η παραπλάνηση του κοινού ως προς την προέλευσή του από άλλη πηγή καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του. Τυχόν αναπαραγωγή, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Επιχείρησης.

4.3          Το σήμα «darkswan-boutique.gr» και τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Επιχείρησης ή τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στον Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης τους από οποιονδήποτε, χωρίς τη γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

4.4          Χωρίς να αναιρούνται ή περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο darkswan-boutique.gr με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή της πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στην διεύθυνση info@darkswan-boutique.gr.

  1.            ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

5.1          Η αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα darkswan-boutique.gr αποτελεί σύμβαση πώλησης από απόσταση με την έννοια του νόμου για την προστασία του καταναλωτή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει εγγραφεί μέσω της φόρμας εγγραφής πελάτη και διαθέτει λογαριασμό πελάτη. Μπορείτε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει μέσω της αναζήτησης ή επιλέγοντας προβολή των προϊόντων ανά κατηγορία.

5.2          Τιμές – Πληροφορίες. Για κάθε προϊόν παρέχονται ορισμένες πληροφορίες όπως η τελική τιμή του με Φ.Π.Α., περιγραφή, brand, κωδικός προϊόντος, σύνθεση, διαθέσιμα χρώματα, τυχόν ειδικά χαρακτηριστκά και οδηγίες πλυσίματος και σιδερώματος κ.α.. Οι τιμές ισχύουν για όσο διάστημα αναφέρονται στον Δικτυακό Τόπο και τυχόν αλλαγές δεν επηρεάζουν τις ήδη υποβληθείσες παραγγελίες. Μπορείτε να προσθέσετε στο «καλάθι» σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Όταν είστε έτοιμοι να ολοκληρώσετε την παραγγελία, μπορείτε να υπολογίσετε τα έξοδα αποστολής και αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής, να υποβάλετε παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής, επιλέγοντας το κουμπί «Αγορά».

5.3          Χρόνος και κόστος αποστολής. Ο χρόνος εκτέλεσης των παραγγελιών είναι άμεσος από την στιγμή που το προϊόν είναι διαθέσιμο και έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή της παραγγελίας. Η αποστολή γίνεται μεσα σε 1-3 ημέρες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος.

5.4          Τρόποι πληρωμής. Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

1) Με μετρητά, καταβάλλοντας το αντίτιμο της παραγγελίας σας συνεργαζόμενη εταιρεία courier (speedex) ή στο κατάστημα από όπου θα επιλέξετε να κάνετε την παραλαβή. Ειδικά για την περίπτωση αποστολής με courier, η αντικαταβολή χρεώνεται 3€ ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας. Ο τρόπος πληρωμής με μετρητά ισχύει για παραγγελίες κάτω των 500ευρώ*.

2) Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, χρησιμοποιώντας Visa, Visa Electron, Mastercard ή Maestro μεσω ALPHA BANK.

3) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς για την κατάθεσή σας:

ALPHA BANK

Αρ. Λογαριασμού IBAN GR3601402140214002002004740

5.5          Δικαίωμα υπαναχώρησης. Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος πλην των δωροεπιταγών, σύμφωνα με τα άρθρα 3ε-3ιβ του Ν.2251/1994, εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των προϊόντων που αγοράσατε. Υπαναχώρηση δεν μπορεί να γίνει για σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής (π.χ. κάλτσες, καλσόν, εσώρουχα) και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί μόνο για προϊόντα που έχουν αγοραστεί και όχι για την υπηρεσία αγοράς κάρτας δώρου. Η αξία των δωροεπιταγών (από την επιλογή “Κάρτα Δώρου”) δεν επιστρέφεται, ώστε μετά την πληρωμή της και την αποστολή της με e-mail στον αποδέκτη να είναι άμεσα διαθέσιμη. Συνεπώς, επιλέγοντας την αγορά μιας δωροεπιταγής, συναινείτε ρητά στην απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης, επιλέγοντας υποχρεωτικά το κουτάκι “Αποδέχομαι ότι η αξία των δωροεπιταγών δεν επιστρέφεται”.

5.6          Συνέπειες υπαναχώρησης Εάν υπαναχωρήσετε από την αγορά προϊόντων από το darkswan-boutique.gr θα σας επιστραφούν τα χρήματα της αγοράς σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αφού η Επιχείρηση έχει λάβει πίσω τα προϊόντα σε άψογη κατάσταση και χωρίς αυτά να έχουν  φθαρεί ή χρησιμοποιηθεί, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (ετικέτες, σφραγισμένες συσκευασίες αν υπάρχουν) και εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης). Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε στην Επιχείρηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την αγορά. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Η πρώτη επιστροφή προϊόντων γίνεται δωρεάν. Σε πιθανές μελλοντικές επιστροφές, η δαπάνη επιστροφής των προϊόντων βαρύνει εσάς, εκτός εάν αποδεικνύεται λανθασμένη εκτέλεση της παραγγελίας και η επιστροφή γίνει με τις συνεργαζόμενες εταιρείες courier (speedex και ΕΛΤΑ Courier).

5.7          Ακυρώσεις – Παράπονα Για την ακύρωση της παραγγελίας σας ή για οποιοδήποτε παράπονο έχετε σε σχέση με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του darkswan-boutique.gr, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη διεύθυνση info@/ δηλώνοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας, το πρόβλημα που προέκυψε και τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να σας βοηθήσουμε. Η Επιχείρηση θα απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

  1.            ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

6.1          Όλο το περιεχόμενο του darkswan-boutique.gr (πληροφορίες, άρθρα, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του, παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6.2          Προβαίνετε σε χρήση του Δικτυακού Τόπου με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση και οι συνεργάτες της δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε τρίτους για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή ηθική) προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  1.            ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1          Η Επιχείρηση στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα. Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για τα πραγματικά ελαττώματα και τις συνομολογημένες ιδιότητες των προϊόντων κατά τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ στο βαθμό και το μέτρο που η τα ελαττώματα ή η έλλειψη ιδιοτήτων οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης και όχι τρίτου προσώπου π.χ. της παραγωγού εταιρείας του προϊόντος. Επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των προϊόντων, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

7.2          Χρήση των προϊόντων. Η ευθύνη για την χρήση των προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή. Πριν την χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που αγοράσατε από τον Δικτυακό Τόπο, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να τηρήσετε επακριβώς τις οδηγίες πλυσίματος και σιδερώματός του, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης προϊόντος.

7.3          Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία “Blog” έχουν αποκλειστικά γενικό πληροφοριακό χαρακτήρα και ακόμη και εάν προέρχονται από  επαγγελματίες, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εξατομικευμένες συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα. Το darkswan-boutique.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή επιστημονική ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο με οποιαδήποτε μορφή και αν παρέχονται. Οι πληροφορίες και συμβουλές που παρέχονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον Δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη της Επιχείρησης. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του darkswan-boutique.gr, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

7.4          Ευθύνη χρηστών. Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι  ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί από την παράνομη ή αντίθετη στους παρόντες Όρους χρήση του darkswan-boutique.gr.

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

8.1          Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Επιχείρηση για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οποιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

8.2          Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που οι συνδεόμενοι δικτυακοί τόποι προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

  1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

9.1 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του darkswan-boutique.gr έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Blog  του darkswan-boutique.gr. Κατά την ανάρτηση σχολίων και την ανταλλαγή απόψεων με τους άλλους χρήστες, οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες δεοντολογίας του παρόντος άρθρου.

9.2 Αποδέχεστε ότι, παρ’ όλο που το darkswan-boutique.gr σας παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για κάθε είδους περιεχόμενο που αναρτάτε (δεδομένα, κείμενα, εικόνες, μηνύματα κ.α.). Το darkswan-boutique.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στα σχόλια προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Διατηρείτε στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιείτε καθώς και για τυχόν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και οιονδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δημοσιεύσετε περιεχόμενο ή απόψεις και σχόλια που ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους, το darkswan-boutique.gr δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε φύσης ζημία τυχόν υποστούν οι επισκέπτες ή άλλοι χρήστες του από αυτό, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθούν.

9.3 Σας συνιστούμε αυστηρά να εκφράζεστε με ακρίβεια και μετριοπάθεια. Προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις μπορεί να οδηγούν στην αφαίρεση ολόκληρου του σχολίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να θίγετε την τιμή, αξιοπρέπεια ή προσωπικότητα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Επίσης δεν επιτρέπεται η σύνταξη αναρτήσεων σε greeklish (ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες) ή σε κεφαλαία γράμματα.

9.4 Οι διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου δεν έχουν νομική υποχρέωση να ελέγχουν τα σχόλια και τις τυχόν συζητήσεις μεταξύ των χρηστών, ούτε είναι εφικτός ο πλήρης και διαρκής έλεγχος. Παρ’ όλα αυτά διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθούν το υλικό κάθε μορφής επικοινωνίας μέσα στο Δικτυακό Τόπο και να αφαιρούν περιεχόμενο χωρίς καμία ειδοποίηση ή εξήγηση κατά την απόλυτη κρίση τους. Οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με την αφαίρεση ανάρτησης πρέπει να απευθύνεται στους διαχειριστές μέσω προσωπικού μηνύματος και να μην διατυπώνεται στο χώρο του δημόσιου σχολιασμού.

9.5 Σε περίπτωση που το darkswan-boutique.gr ειδοποιηθεί ότι το περιεχόμενο σε κάποιο σχόλιο που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη ή βλαβερή χρήση του Δικτυακού Τόπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση και χωρίς προειδοποίηση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου.

9.6 Ευθύνεστε απέναντι στο darkswan-boutique.gr και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου για:

Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Γ) Μίμηση με παραχάραξη ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του Δικτυακού Τόπου με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του darkswan-boutique.gr.

Δ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

ΣΤ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ζ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση, προώθηση ή διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα σχεδιασμένο να παρεμβληθεί, καταστρέψει ή περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Η) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

9.7 Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παραπάνω κανόνες, οι διαχειριστές του darkswan-boutique.gr διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν το προσβλητικό περιεχόμενο, επιφυλασσόμενοι για οποιαδήποτε άλλη αξίωσή τους έναντι του χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση του Δικτυακού Τόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτυακού Τόπου www.darkswan-boutique.gr και του επισκέπτη ή χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.